English

Mae gan Goleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru swyddfa genedlaethol yng Nghaerdydd.

Cynigir cefnogaeth i aelodau a chymrodorion yng Nghymru gan ddau aelod staff, is-lywydd dros Gymru a thîm cynghori arbennig. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â thiwtoriaid colegau a chydweithwyr eraill i sicrhau cysylltiadau cryf rhwng Cymru a’r Coleg Brenhinol yn Llundain. Mae gennym rôl bwysig o ran cynnig cefnogaeth i gymrodorion ac aelodau, cymeradwyo disgrifiadau swydd, cymryd rhan ym mhroses sgorio dyfarniadau rhagoriaeth glinigol a rhoi cymeradwyaeth datblygiad proffesiynol parhaus.

Ym Medi 2013, cafodd Dr Alan Rees, meddyg ymgynghorol mewn diabetes, endocrinoleg a lipidoleg clinigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru, ei ethol yn is-lywydd yr RCP dros Gymru. Mae Dr Rees yn gyfrifol am arwain gwaith polisi’r RCP yng Nghymru, ac ymgysylltu â Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, GIG Cymru ac eraill ar ran cymrodyr ac aelodau RCP. Mae o'n gyrru gwaith Comisiwn Ysbytai’r Dyfodol yng Nghymru ac mae o'n gweithio gyda thri is-lywydd arall yr RCP i sicrhau bod Cymru yn cael ei chynrychioli ar rengoedd uchaf yr RCP.

  

Swyddfa genedlaethol Coleg Brenhinol y Meddygon yng Nghymru

Mae ein cyfeiriad yn Tŷ Regus, Falcon Drive, Caerdydd CF10 4RU.

Gellir anfon ymholiadau cyffredinol i Wales@rcplondon.ac.uk

Yma yn swyddfa Cymru, mae gennym bellach uwch gynghorydd polisi, Lowri Jackson, sydd ar gael i ateb eich cwestiynau ar bolisi iechyd, deddfwriaeth ac ymgynghoriadau yng Nghymru. Gellir lawrlwytho papurau ac ymatebion ymgynghori isod.

Gallwn eich helpu hefyd gydag unrhyw gwestiynau am gymeradwyo disgrifiadau swydd, enwebu am gymrodoriaeth, gweinyddu dyfarniadau rhagoriaeth glinigol, a datblygiad proffesiynol parhaus i aelodau a chymrodorion yng Nghymru. Am gymeradwyaeth i ddisgrifiadau swydd, cysylltwch â Wales@rcplondon.ac.uk. Gellir cael mwy o wybodaeth a chanllawiau ynghylch cynllunio swyddi gan Bwyllgorau Penodiadau Ymgynghorol (AAC).

Gellir gweld digwyddiadau sydd i ddod gan y Coleg Brenhinol yng Nghymru ar Ddyddiadur Digwyddiadau’r Coleg.

 

Is-lywydd yr RCP dros Gymru

Dr Alan Rees

Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd CF14 4XN
Alan.Rees@rcplondon.ac.uk

 

Staff yr RCP yng Nghymru

Lowri Jackson, uwch gynghorydd polisi dros Gymru

Ffon: +44 (0)2920 504540
Ffon symudol: +44 (0)7557  875 119
lowri.jackson@rcplondon.ac.uk

Clare Rudall, rheolwr swyddfa yng Nghymru

Ffon: +44 (0)2920 504111
clare.rudall@rcplondon.ac.uk

Mae Clare yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Mercher yn unig.

 

Tîm Cynghori Cymru  

Dr Meurig Williams, ymgynghorydd gwasanaeth

Ysbyty Prince Philip,  Llanelli SA14 8QF
drmeurig.williams@wales.nhs.uk

Dr Andrew Freeman, ymgynghorydd cyswllt

Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd CF14 4XN
freedman@cardiff.ac.uk

Professor John Harvey, ymgynghorydd cyswllt 

Ysbyty Wrecsam Maelor,  Wrecsam LL13 7TD
john.harvey@wales.nhs.uk