Home » People » Cymru

Cymru

Mae swyddfa Cymru Coleg Brenhinol y Meddygon yn cefnogi meddygon lleol, yn trefnu digwyddiadau addysgol ac yn helpu i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau, yn ogystal ag arwain ar bolisi ac ymgyrchoedd yng Nghymru.

Is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru

Dr Olwen Williams

Swyddfa Cymru Coleg Brenhinol y Meddygon 

Jacqui Sullivan, rheolwr rhanbarthol
Ffon: +44 (0)29 2167 4736
Ebost: jacqui.sullivan@rcp.ac.uk
Swyddfa 3.7 Y Maltings, Stryd East Tyndall, Caerdydd, CF24 5EZ

Ymholiadau gan y wasg a’r cyfryngau

Lowri Jackson, pennaeth polisi ac ymgyrchoedd (Cymru)
Ebost: lowri.jackson@rcp.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)74 5812 9164

Cynghorwyr rhanbarthol

Dr Mick Kumwenda
Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan

Dr Vivek Goel
Ysbyty Brenhinol Gwent

Dr Hilary Williams
Ysbyty Felindre

Dr Sam Rice
Ysbyty Tywysog Philip

Cysylltu

Gallwch gysylltu â swyddfa ranbarthol Cymru ar wales@rcp.ac.uk

I gael cymeradwyaeth i ddisgrifiadau swydd yng Nghymru, cysylltwch â: walesJD@rcp.ac.uk       

I gael help a chyngor ynghylch y broses o gymeradwyo disgrifiadau swydd, trowch at y wybodaeth ar Pwyllgorau Ymgynghorol ar Benodiadau (AAC).