Home » People » Cymru

Cymru

Mae swyddfa Cymru Coleg Brenhinol y Meddygon yn cefnogi meddygon lleol, yn trefnu digwyddiadau addysgol ac yn helpu i ddatblygu a chynnal rhwydweithiau, yn ogystal ag arwain ar bolisi ac ymgyrchoedd yng Nghymru.

Is-lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru

Dr Olwen Williams
Ebost: olwen.williams@rcplondon.ac.uk

Swyddfa Cymru Coleg Brenhinol y Meddygon 

Jacqui Sullivan, rheolwr rhanbarthol
Ffon: +44 (0)29 2167 4736
Ebost: jacqui.sullivan@rcplondon.ac.uk

Jeannette Carr, dirprwy reolwr rhanbarthol
Ffon: +44 (0)29 2167 4737
Ebost: jeannette.carr@rcplondon.ac.uk

Ymholiadau gan y wasg a’r cyfryngau

Lowri Jackson, pennaeth polisi ac ymgyrchoedd (Cymru)
Ebost: lowri.jackson@rcplondon.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)74 5812 9164

 

 

Cynghorwyr rhanbarthol

Dr Mick Kumwenda
Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan
Ebost: mick.kumwenda@wales.nhs.uk

Dr Vivek Goel
Ysbyty Brenhinol Gwent
Ebost: vivek.goel@wales.nhs.uk

Dr Hilary Williams
Ysbyty Felindre
Ebost: hilary.williams4@wales.nhs.uk

Dr Sam Rice
Ysbyty Tywysog Philip
Ebost: sam.rice@wales.nhs.uk

Cysylltu

Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru
Tŷ Baltic
Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH

Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredinol at wales@rcplondon.ac.uk.

Cymeradwyo disgrifiadau swydd

I gael cymeradwyaeth i ddisgrifiadau swydd yng Nghymru, cysylltwch â: wales@rcplondon.ac.uk                

I gael help a chyngor ynghylch y broses o gymeradwyo disgrifiadau swydd, trowch at y wybodaeth ar Pwyllgorau Ymgynghorol ar Benodiadau (AAC).