Cynnwys cleifion, gofalwyr a’r cyhoedd yng Ngholeg Brenhinol y Meddygon

A fuoch chi neu a ydych chi’n glaf neu’n ofalwr? Hoffech chi gyfrannu at wella ansawdd gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer cleifion, gofalwyr a'r cyhoedd?

Os ydych chi wedi ateb y ddau gwestiwn yn gadarnhaol, hoffem glywed gennych chi.

Mae'r Uned Cynnwys Cleifion yng Ngholeg Brenhinol y Meddygon (RCP) yn chwilio am aelodau newydd ar gyfer ei Rhwydwaith Cleifion a Gofalwyr yng Nghymru.

Cyfleoedd

Mae'r Rhwydwaith yn darparu cyfleoedd gwirfoddoli i sicrhau bod cleifion a gofalwyr yn cael eu cynnwys yn llawn yng ngwaith y Coleg Brenhinol, er mwyn llywio ein gwaith yn well i wella safonau gofal iechyd.

Mae rolau gwirfoddoli’r Rhwydwaith yn amrywio. Maent yn cynnwys: 

  • bod yn rhan o fforwm cleifion a gofalwyr
  • gwneud sylwadau ar ddogfennau’r Coleg Brenhinol a pholisïau cyfredol y GIG yng Nghymru
  • mynd i grwpiau ffocws a digwyddiadau ar ran y Coleg Brenhinol.

Gallwch ddarllen mwy yn y disgrifiad o’r rôl. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais hon a’i dychwelyd i piu@rcplondon.ac.uk.

An English language version of the application page is available.