Home » Projects » Fy ngofal ar ôl torri fy nghlun: 12 cwestiwn i’w holi

Fy ngofal ar ôl torri fy nghlun: 12 cwestiwn i’w holi

Produced by:

Canllaw i gleifion, eu teuluoedd a gofalwyr

Gwybodaeth am y canllaw hwn

Mae’r canllaw hwn ar gyfer cleifion sydd wedi torri eu clun, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’n esbonio beth yw torri clun, ac mae’n ateb 12 cwestiwn allweddol am sut y byddwch chi’n cael gofal cyn ac ar ôl eich llawdriniaeth. Mae lle hefyd i chi (neu eich teulu a’ch gofalwyr) wneud nodiadau am y gwahanol agweddau ar eich gofal.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu adborth ar yr adroddiad hwn, cysylltwch â ni: nhfd@rcp.ac.uk.